MAILLIST
Πολεοδομικές πληροφορίες:
Ν. Ηρακλείου &  Ν. Λασιθίου

 

Πυρκαγιές
Βιάννος
   Μύρτος
 

Επισκέπτες

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 3501945
1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
2 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
3 Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Newsletter Γ' Τετραμήνου 2020
4 Κατάλογοι πραγματογνωμόνων Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και Πρωτοδικείου Ηρακλείου
5 Επόμενος κύκλος του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ
6 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
7 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
8 Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΚ , ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με θέμα «Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας»
9 Προτάσεις επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας»
10 Εξέλιξη εκτέλεσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλλι.
11 Επιστημονική Συνάντηση με τη μελετήτρια της «Αξιοποίησης του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης»
12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
13 Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης προς την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ 17 Νοεβρίου 2020
15 Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ
16 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
17 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 20/10/2020
18 Διευκρινήσεις σχετικά με τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)
19 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
20 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
21 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ τ. ΤΣΜΕΔΕ
22 Δωρεάν on-line σεμινάρια για τις Έξυπνες Πόλεις
23 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
24 Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας
25 Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την πρόσβαση μηχανικών σε Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολόγιο
26 Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την στελέχωση των μονίμων επιτροπών του τμήματος έως Δευτέρα 21/09/2020.
27 Αίτημα παράτασης των προθεσμιών ένταξης στον ν. 4495/17 και υποβολής σχεδίων και δικαιολογητικών του Ν.4178/2013.
28 ΔΤ - Συνάντηση με Περιφερειάρχη Κρήτης και Τηλεδιάσκεψη με Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος για το Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
29 Πρόσκληση στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
30 Προτάσεις για την κατασκευή έργων του ΒΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη
31 Κοινή Επιστολή ΤΕΕ ΤΔΚ και ΤΕΕ ΤΑΚ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ -ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
32 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
33 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /Ν.Π.Δ.Σ./ ΟΤΑ Α Ή Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
34 Απόψεις επί του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
35 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
36 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Μόνιμες Επιτροπές 2020-2024
37 Πρόταση για ενσωμάτωση της ανοχής του 2%, που θα αφορά όλα τα πολεοδομικά μεγέθη ενός κτιρίου, στην Πολεοδομική Νομοθεσία
38 Εκκρεμείς αιτήσεις προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ
39 Προτεινόμενες αλλαγές στον Ν.4412/2016
40 Επιστολή για το Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο : η επόμενη μέρα
41 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ στις 30.07.2020
42 ΔΤ - Συνάντηση με τον κ.Ευθύμη Μπακογιάννη
43 ΔΤ - Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τον Υφυπουργό Βιομηχανίας & Εμπορίου
44 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
45 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
46 ΔΤ του ΤΕΕ - αίτημα παράτασης στις προθεσμίες για αυθαίρετα και αδήλωτα τετραγωνικά
47 Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για παράταση προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων
48 Επιστολή για την Πληρωμή των Κέντρων δια βίου μάθησης
49 Επιστολή για τις Εκκρεμείς αιτήσεις προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
50 ΔΤ - Εξυπηρέτηση μελών στο Κτηματολογικό Γραφείο
51 ΔΤ - Συναντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος
52 Ανακοίνωση - τρόπος λειτουργίας ΤΕΕ/ΤΑΚ
53 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος
54 Δράση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Newsletter Α' Τετραμήνου 2020
55 ΔΤ - Μέτρα για την ανάσχεση της επερχόμενης οικονομικής κρίσης λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού
56 Προβληματισμοί σχετικά με την τροπολογία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο δημόσιο χώρο λόγω πανδημίας
57 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
58 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
59 Προβληματισμοί για το νέο περιβαλλοντικό Ν/Σ
60 Ανακοίνωση - τρόπος λειτουργίας ΤΕΕ/ΤΑΚ
61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
62 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
63 Επιστολή προς Περιφέρεια Κρήτης: Ένταξη Μηχανικών σε επιδοτούμενο πρόγραμμα
64 Eπιστολή στον Πρωθυπουργό με προτάσεις για αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και προβλημάτων που δημιουργούν στους συνάδελφους τα επιβεβλημένα από μέρους της πολιτείας, λόγω του covid-19
65 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 02.04.2020 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)
66 Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων απο τον COVID-19
67 ΔΤ ΤΕΕ: Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο
68 Άμεση Συγκρότηση και Ηλεκτρονική Λειτουργία για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
69 Προτάσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικής άδειας
70 Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
71 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Δελτίο Τύπου ΤΕΕ 20/3/2020
72 Eπιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γιώργο Στασινό
73 Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
74 Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ προς Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Στασινό (Ε-ΑΔΕΙΕΣ)
75 Ακύρωση Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
76 Εγγραφο με θέμα "ΚΤΗΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ"
77 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
78 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕ
79 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
80 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΨΗΦΙΣΜΑ
81 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΑΚ
82 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ 20.02.2020: "ΒΟΑΚ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ!"
83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ»
84 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
85 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Ε.
86 Παρουσίαση βιβλίου "ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ"
87 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α»
88 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
89 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Β ( ΣΥΠΟΘΑ Β) - ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
90 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ»
91 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
92 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
93 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
94 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ 28.01.2020
95 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ / ΤΑΚ
96 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) -ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ
97 Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης της "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
98 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ( ΣΥΠΟΘΑ)- ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ»
99 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ
100 Ενημέρωση Παρατάξεων & Μεμονωμένου Υποψηφίου για τις εκλογές ΤΕΕ
101 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕ
102 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ
103 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ
104 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
105 Αίτημα παράτασης προθεσμίας για το Ν.4178/2013 και Ν.4495/217
106 Ανακοίνωση ΤΕΕ/ΤΑΚ για την Δευτέρα 14.10.10
107 Δ.Τ. για εκδήλωση Νέων Μηχανικών
108 Δ.Τ. Εκδήλωση Λογότυπου Φωτογραφίας
109 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕΤΑΚ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
110 Ψηφοδέλτια ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις Εκλογές στις 3 Νοεμβρίου 2019
111 Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ - Αίτημα για επιπλέον πόρους
112 Προσφορά και ζήτηση εργασίας μέσω του ΤΕΕ/ΤΑΚ.
113 ANOIXTH ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
114 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε.
115 Εκδήλωση στο ΤΕΕ/ΤΑΚ
116 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
117 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ
118 Απόψεις για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μαρινα Elounda Hills
119 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕΤΑΚ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ
120 Επιστολή ΤΕΕ ΤΑΚ για κόλπο Δερματά
121 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε
122 Δράσεις ΔΕ από 18-02-2019 έως 23-06-2019
123 Εσωτερικές γραμμές τηλεφώνων ΤΕΕ/ΤΑΚ
124 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ
125 Πρόσκληση συνεδρίασης "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
126 Εισηγήσεις από την εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα "Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Κρήτη"
127 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
128 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
129 Διαγωνισμός για τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ - Παράταση υποβολής ιδεών
130 Διαγωνισμός για τη Σύνθεση Λογότυπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ
131 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕΤΑΚ " Η εξόρυξη υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο χώρο της Κρήτης"
132 Εκτέλεση σύμβασης
133 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ
134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
135 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ - Eργατική Πρωτομαγιά
136 ΔΤ ΤΕΕ ΤΑΚ για Ενέργεια
137 ΔT ΤΕΕ ΤΑΚ για επίσκεψη στο δρόμο της Μεσσαράς
138 Εκδρομή ΤΕΕ/ΤΑΚ Φλωρεντία -Τοσκάνη 5 αερ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
139 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
140 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
141 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕΤΑΚ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ"
142 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
143 Επίσκεψη στα έργα Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά
144 Δελτίο τύπου: Eνημερωτική εκδήλωση με θέμα: ‘’ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’’
145 "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕΤΑΚ ΛΑΣΙΘΙ
146 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ
147 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΑΚ "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
148 Εισηγήσεις εκδήλωσης ΤΟΤΕΕ
149 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 'ΙΤΕ'
150 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ
151 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΣΙΘΙ
152 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
153 Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΑΚ
154 Δράσεις ΔΕ στην Α 18.02.19
155 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΣΧΑΔΑ
156 ΤΕΕΤΑΚ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
157 Aποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών
158 EKΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
159 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ - εκδήλωση για τη διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων
160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΠΟΘΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
161 Δελτίο Τύπου: Εκδήλωση ΠΟΕΒΥ
162 Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε διακήρυξη
163 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
164 Ομαλή λειτουργία επιτροπών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
165 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
166 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Κοπή Πίτας ΤΕΕ/ΤΑΚ
167 Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τα Αυθαίρετα (Ν.4495/2017)
168 Επιστολή ΤΕΕ ΤΑΚ προς ΟΛΗ
169 Δελτίο Τύπου ΤΕΕ ΤΑΚ: Ενημέρωση ΚΕΝΑΚ
170 ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕΤΑΚ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ
171 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06-02-2019: e-adeies
172 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ : Συνάντηση ΤΕΕ/ΤΑΚ με τους βουλευτές Νομού Ηρακλείου.
173 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
174 Αίτημα για αναγνώριση του 5ου έτους των Πολυτεχνικών Σχολών ως Μεταπτυχιακό
175 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
176 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών
177 Πρόσκληση σε ημερίδα ΠΟΕΒΥ - ΤΕΕ/ΤΑΚ
178 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
179 Προσκληση για την καταρτηση καταλογων Εργοληπτων & Μελετων ΤΕΙ
180 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
181 Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα "Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων" και "Ενεργειακοί Έλεγχοι του Ν.4342/2015"
182 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και σε συμβούλια
183 Καθυστέρηση εγγραφής νέων μηχανικών στον ΕΦΚΑ
184 Ανακοίνωση: 29~30 Ιανουαρίου το ΤΕΕ-ΤΑΚ δεν θα εξυπηρετεί το κοινό
185 Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τις e-adeies
186 Ανταπάντηση ΤΕΕ ΤΑΚ στο ΤΜΕΔΕ
187 Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
188 Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
189 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-1-19: Εκδήλωση
190 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20-12-18: Εκδήλωση Αυθαιρέτων
191 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EKΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΏΝ ΣΎΝΑΨΗΣ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»
192 Δελτίο τύπου - Πρόσκληση σε εσπερίδα, Νέα Επιστημονικά, Τεχνικά και Επιχειρησιακά Δεδομένα από Πρόσφατες Καταστροφές σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο
193 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΠΟΨΕΙΣ TEE/TAK ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
194 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αθλητικές ομάδες ΤΕΕ/ΤΑΚ
195 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Φωτογραφίας ΤΕΕ/ΤΑΚ
196 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΤΑΚ μετά την εκδήλωση παρουσίασης της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΑΚ
197 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ από 13-11-2018 έως 16/12/18 στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 19-12-2018
198 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕΤΑΚ ΠΡΟΣ ΤΜΕΔΕ ΕΣΠΑ
199 Ανακοίνωση Προέδρου για εκδήλωση του Τμήματος
200 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΤΑΚ μετά την εκδήλωση Πικιώνης
201 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης Τακτικής Συνεδρίασης "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ
202 Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη
203 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
204 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
205 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΕΕΤΑΚ
206 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ - BRAIN DRAIN
207 Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε.
208 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ - BRAIN DRAIN
209 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-11-18: Σεμινάριο φορολογίας για θέματα μηχανικών.
210 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13-11-18: Οι Νέοι Μηχανικοί στο ΤΕΕ/ΤΑΚ
211 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
212 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΠΟΘΑ»
213 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΤΜΕΔΕ.
214 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
215 ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗ MAILING LIST ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ!
216 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05-11-18: Επίσκεψη στα έργα ‘’Γούρνες – Χερσόνησος ΄΄ και Έργα Αποσελέμη
218 Υπογραφή σύμβασης στη Περιφέρεια για την συντήρηση του νεοκλασικού κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ
219 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ _29.10.2018_1
220 Αίτημα για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014 - 2020).
221 Πανελλήνιος Διαγωνισμός με τίτλο: «Τοπιακός Επαναπροσδιορισμός και Παραγωγική Επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου»
222 Ενημερωτική Εκδήλωση του ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τους μηχανικούς της Ανατολικής Κρήτης ενόψει της υποχρεωτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις οικοδομικές άδειες
223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ»
224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ»
225 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ:ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ
226 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ: ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΙΔΗΣ)
227 ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ
228 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
229 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
230 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
231 Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011
232 ΕΡΓΑ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
233 ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
234 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Σ.Ε.Π.Ε.
235 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΚΑΙ ΤΕΕ/ΤΑΚ
236 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΑΠΟ 18-01-2018 ΩΣ 20/06/2018 ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 21-06-2018
237 KOINH EΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
238 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΤΕΕ/ΤΔΚ ΠΡΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
239 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
240 "ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μια πρώτη προσέγγιση της αναθεώρησής του”_ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ_ΤΕΕ/ΤΑΚ_18.04.2018
241 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4495/2017_ΕΩΣ 13.04.2018
242 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.)_ΕΩΣ 27.04.2018
243 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ
244 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ
245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2017-2019
246 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΠΟΘΑ
247 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ.
248 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΕ/ ΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ.
249 Xωρισμός διαμερίσματος σε περισσότερα: μικρή κλίμακα ή άδεια δόμησης [84487/2017]
250 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
251 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ
252 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
253 Νέο Βαθμολογικό και μισθολογικό σύστημα στο Δημόσιο
254 Πρόσβαση Μηχανικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ
255 Σύνταξη «εξαρτημένων» Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
256 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ
257 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
258 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΕ
259 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
260 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ προσκόμισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τους Μηχανικούς
261 Ανάρτηση χαρτών του ΦΕΚ για το Γ.Π.Σ. & Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Κρήτης.
262 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
263 Προεδρικό Διάταγμα Ενεργειακών Επιθεωρητών και Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ
264 Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
265 Σημειώσεις Σεμιναρίου "Εξοικονόμηση ενέργειας – Ενεργειακή Αποδοτικότητα κτιρίων. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Μεθοδολογιών και Λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων"