Δημόσια Κλήρωση 16.06.2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) σε γνωμοδοτικό όργανο που αφορά την επιτροπή διαγωνισμού την ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση των έργων κατασκευής των ΣΜΑ των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Βιάννου, της ΠΕ Ηρακλείου και των Δήμων Ρεθύμνου, Αγ. Βασιλείου και Μυλοποτάμου της ΠΕ Ρεθύμνης» .

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Παρασκευή  16/06/2017 και ώρα 09:00 π.μ.