ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚλήρωσΕΩΝ

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ


  Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, τη Δευτέρα  06.07.2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 09:00 π.μ.-09:50 π.μ.,  έξι  (6)  δημόσιες κληρώσεις από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπών του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα των παρακάτω επιτροπών διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων:

1) Έργο με τίτλο: «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις Νέας και Παλαιάς Εθνικής Οδού Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2020-2022», της Περιφέρειας Κρήτης ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:00 π.μ.),

2) Έργο με τίτλο:  «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων», του Δ. Ηρακλείου ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:10 π.μ.),

3) Έργο με τίτλο:  «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ Καλοκαιρινού», του Δ. Ηρακλείου ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:20 π.μ.),

4) Έργο με τίτλο:  «Συντήρηση Χωροδικτυωμάτων στεγάστρων και κατασκευή επικάλυψης», του Δ. Ηρακλείου ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:30 π.μ.),

5) Μελέτη με τίτλο:  «Άμεση εκπόνηση μελετών για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε θέσεις επι του ΒΟΑΚ από τον οικισμό Λατσίδας έως Σητεία» της Περιφέρειας Κρήτης ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:40 π.μ.),

6) Έργο με τίτλο:  «Εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας στο παραλιακό μέτωπο», του Δ. Ιεράπετρας ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:50 π.μ.).

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος


 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ