Σύλλογος Μηχανικών Σητείας PDF Εκτύπωση E-mail

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος : Χαράλαμπος Λεβαντάκης Πολ. Μηχ.

Αντιπρόεδρος : Μαρία Πολίτου Αρχ. Μηχ.

Γραμματέας : Ιωάννης Παπαδάκης Πολ. Μηχ.

Ταμίας : Αντώνιος Ψυκαράκης Ηλ./Μηχ. Μηχ.

Μέλος : Εμμανουήλ Κατσικαλάκης Αρχ. Μηχ.