Διοικούσα Επιτροπή
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος.
Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα που συγκροτούν το προεδρείο της και έξι (6) ακόμη μέλη.
Η εκλογή του προεδρείου και των μελών της Δ.Ε. γίνεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση μετά τις εκλογές και για θητεία τριών ετών.
 
 
Μετά τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016 η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :


ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ - Μ.Α.Μ. - Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ - Α.Τ.Μ. - Αντιπρόεδρος

ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ - Π.Μ. - Γεν. Γραμματέας

και μέλη:

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Π.Μ.

ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ - Π.Μ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ - Α.Τ.Μ.

ΦΑΝΗ ΜΑΡΑΚΗ - Π.Μ.

ΙΡΙΣ ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ - ΣΕΡΓΑΚΗ - Α.Μ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Π.Μ.