Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ (ΤΡΙΕΤΙΑ 2014 – 2016)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Βαϊλάκης Ιωάννης, ΑΤΜ,  Αναπληρωτής του Προέδρου

Δολαψάκης Εμμαν, ΠΜ

Κλάδος Αλέξανδρος, ΠΜ, Πρόεδρος

Παπαδάκης Γεώργιος, ΑΤΜ

Σμυρνάκη Αγγελική, ΑΜ

Σοφουλάκης Γιώργος, ΠΜ,

Τζανιδάκης Νικόλαος, ΠΜ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιακωβίδου Ελένη (Λέλα), ΑΜ,

(αναπληρώτρια των Κλάδου Αλέξανδρου, Σμυρνάκη Αγγελικής & Σοφουλάκη Γ.)

Ιερωνυμάκη Κέτη - Αλεξάνδρα, ΠΜ,

(αναπληρώτρια των Παπαδάκη Γ. και Τζανιδάκη Ν.)

Λυγερός Ηλίας, ΗΜ,

(αναπληρωτής των Κλάδου Αλέξανδρου, Σμυρνάκη Αγγελικής και Σοφουλάκη Γ.)

Μαρτίνου Αγγελική, ΧΜ,

(αναπληρώτρια των Παπαδάκη Γ. και Τζανιδάκη Ν.)

Πασχαλίδης Θεόδουλος, ΠΜ,

(αναπληρωτής των Βαϊλάκη Ιωάννη και Δολαψάκη Εμμαν.)

Φαρσάρης Μιχαήλ, ΑΤΜ,

(αναπληρωτής των Βαϊλάκη Ιωάννη και Δολαψάκη Εμμαν.)

Φρουδαράκη Σοφία, ΑΜ,

(αναπληρώτρια των Κλάδου Αλέξανδρου, Σμυρνάκη Αγγελικής και Σοφουλάκη Γ.)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Βιδάκης Γεώργιος, ΑΜ

Γαβριλάκης Αλέξανδρος

Καραλάκης Εμμανουήλ, ΜΜ

Κουτρούλης Χαράλαμπος, ΗΜ

Κώτης Κων/νος, ΑΜ

Μπελιμπασάκης Στέφανος, ΠΜ,

Πιταρίδης Ιωάννης, ΠΜ

Σχοινιωτάκη Αικατερίνη, ΑΜ

Φιλίππου Κων/νος, ΠΜ

Φορτσάκης Ιωάννης, ΑΤΜ