Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου αποτελείται από πέντε μέλη που έχουν κατοικία ή επαγγελματική έδρα στο Νομό Λασιθίου. Η εκλογή των μελών γίνεται από την Αντιπροσωπεία για τρία χρόνια. Η Ν.Ε. Λασιθίου έχει αρμοδιότητα για θέματα του Ν.Λασιθίου, επεξεργάζεται θέματα του Νομού, ορίζει τους εκπροσώπους του τμήματος σε όργανα του νομού και εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ σε επίπεδο νομού μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης του τμήματος.


Τα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου ευρίσκονται στην οδό Δημοκρατίας 73, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 28410 26425

Ν. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Ε.Ε. / Τ.Α.Κ.

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Α.Μ. - Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - Π.Μ. - Αντιπρόεδρος

και μέλη:

ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Α.Μ.

ΠΕΡΟΥΛΙΟΥ - ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΡΙΣ - Α.Μ.

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Χ.Μ.