Εκπροσωπήσεις

 

Κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές εισήγησης για ανάθεση μελετών βάσει του Ν. 3316/2005