Ονοματεπώνυμο:
E-Mail:
Κωδικός ασφαλείας:
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση από το ΤΕΕ ΤΑΚ

Το ΤΕΕ ΤΑΚ στην προσπάθεια του να βελτιώσει την επικοινωνία με τα μέλη του, σας ζητά να υποβάλετε τα τρέχοντα στοιχεία σας προκειμένου να διατηρηθεί μια ενημερωμένη βάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Για τη διευκόλυνση σας, το πεδίο "Κωδικός ασφαλείας" συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με μικρά γράμματα (ανεξάρτητα εάν εμφανίζονται ως κεφαλαία).

Πατρώνυμο
Α.Μ. ΤΕΕ
Διεύθυνση
Πόλη
Τηλέφωνο
Επιθυμώ το ΤΕΕ/ΤΑκ να παραχωρεί τα στοιχεία μου σε τρίτους