Εκτύπωση

HXOΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΘΟΡΥΒΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 01.06.2018

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΘΟΡΥΒΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

NOISE BARRIER QUALIFICATION IN EUROPE  

PLEXIGLAS SOUNDSTOP 

EΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΡΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΛΙΩΝ