ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚησ ΚΛΗΡΩΣησ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτός τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη  19.08.2021 και ώρα 10:00 πμ ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη δράση: «Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου», με αναθέτουσα αρχή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ /ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ