Νόμος 3316/2005, Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις-προβλήματα εφαρμογής του. PDF Εκτύπωση E-mail

 

Χρόνος: Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 και ώρα 21:00
Τοποθεσία: Αίθουσα συνεδριάσεων ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρεβελάκη και Γρεβενών Ηράκλειο Κρήτης
Πρόγραμμα ημερίδας