Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ της 7ης  Σεπτεμβρίου 2016:για το ΕΣΧΑΣΕ της στρατηγικής επένδυσης "ΊΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ" της Loyalward Ltd (επένδυση στον ‘Κάβο Σίδερο’)